Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe jako terapeuta uzależnień zdobywała w trakcie stażu w Areszcie Śledczym w Warszawa-Mokotów, Oddziale Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie i pracy w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Przysusze, oraz Oddziale Leczenia Uzależnień w Szpitalu MSWiA w Otwocku. Jako psycholog pracowała w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Kolonia Ossa, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nowe Miasto nad Pilicą oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Przysusze.

Stale podnosi swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc w szkoleniach. Swoją pracę poddaje superwizji. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą.

Prowadzi:

  • psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków
  • oraz uzależnionymi behawioralnie: hazard, internet, zakupoholizm, gry komputerowe
  • psychoterapię osób współuzależnionych
  • konsultacje psychologiczne: niskie poczucie własnej wartości, lęki, depresja, przemoc
  • grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych.

DepresjaLękPrzemocUzależnieniaWspółuzależnienia