Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe - Doradztwo zawodowe, wsparcie kariery i coaching na SGH w Warszawie.

Z empatią, autentycznością i uważnością pracuje z klientami nad ich wyzwaniami w życiu codziennym. Towarzyszę w procesie zmiany, wykorzystując techniki Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania, Porozumienia bez przemocy (NVC).

Pracuję z osobami dorosłymi od 18 roku życia. Wspieram dorosłych w: kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych, trudnościach w relacjach, problemach wychowawczych z dziećmi, budowaniu wspierających przekonań i wzmacnianiu poczucia własnej wartości, zaburzeniach lękowych, trudnościach z zarządzaniem emocjami, radzeniem sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, utratą pracy, zmianą pracy.

Doświadczenie zdobywałam m.in. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, współpraca z warszawskimi stowarzyszeniami i liceami, Centrum Terapii PROMITIS – wsparcie dzieci i rodziców, Centrum Terapii HYPNOS – wsparcie dzieci i rodziców.


Interwencja kryzysowa Rozwód Wsparcie w relacjach Pewność siebie Trudności wychowawcze Wsparcie rodziców