Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Stale podnosi swoje kwalifikacje odbywając liczne staże oraz uczestnicząc w szkoleniach i kursach psychiatrycznych poszerzając wiedzę w zakresie m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych i psychogeriatrii.

Prowadzi diagnostykę oraz terapię farmakologiczną osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości. Uważa, że jedynie dogłębnie zebrany wywiad i empatyczne podejście do pacjenta pozwala uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny. Współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.


Absolwentka Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest zatrudniona w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie kończy szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii. Wcześniej pracowała w jednym z najstarszych i największych szpitali psychiatrycznych w Polsce – SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Depresyjnych, Lękowych i Zaburzeń Snu oraz w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.


Zaburzenia psychosomatyczne Uzależnienia Terapia TUS Spektrum autyzmu Terapia Par i Rodzin Stres przewlekły