Swoje doświadczenie zdobywała w Szpitalu MSWiA w Otwocku, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych "ELEUTERIA" w Warszawie,Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Młodzieży w Wólce Przybójewskiej. Ukończyła szkolenia m.in. z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (szkolenie TSR I stopnia) organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,szkolenie z dialogu motywującego oraz dialogu motywującego i terapii poznawczo-behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych organizowane przez Akademię Motywacji, a także trening antydyskryminacyjny organizowany przez fundację Lambda. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Proponuję pomoc w następujących obszarach:Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, internetu, zakupów. / Wspieranie rodzin i bliskich osób uzależnionych.

W swojej pracy terapeutycznej stawia na holistyczne podejście do człowieka, budowanie relacji, zaufania między terapeutą a klientem, terapię postrzega jako możliwość zadbania o jakość życia.


Uzależnienie Współuzależnienie Lęk Depresja Przemoc